سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال : سیستم جدید تورنومنت ها 11

روز گذشته روز بسیاری پرکاری برای سوپرسل بود چراکه برخلاف عادت همیشگی ، دو پیشنمایش را در یک روز معرفی نمود ولی همانطور که انتظار داشتیم امروز روز آخر پیشنمایش ها است و لحظاتی قبل سوپرسل از سومین و آخرین پیشنمایش خود برای کلش رویال بنام سیستم جدید تورنومنت ها رونمایی کرد. با این اقدام سوپرسل بنظر میرسد که زمان اتشار آپدیت بسیار نزدیک و در همین چند روز باشد.

سیستم جدید تورنومنت ها

به گفته سوپرسل در آپدیت سپتامبر سیستم تورنومنت ها به کلی متحول شده و در حالت کلی سه حالت برای تورنومنت ها در نظر گرفته شده است

سومین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - پیشنمایش ها - پیشنمایش سوم آپدیت سپتامبر کلش رویال - پیشنمایش سوم آپدیت هیجان کلش رویال - تغییرات سیستم تورنومنت ها - تورنومنت - سیستم جدید تورنومنت ها - آخرین پیشنمایش آپیدت سپتامبر - آخرین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - آخرین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - کلش رویال - پیشنمایش آخر آپدیت سپتامبر کلش رویال -

حالت اول : چالش معمولی

سومین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - پیشنمایش ها - پیشنمایش سوم آپدیت سپتامبر کلش رویال - پیشنمایش سوم آپدیت هیجان کلش رویال - تغییرات سیستم تورنومنت ها - تورنومنت - سیستم جدید تورنومنت ها - آخرین پیشنمایش آپیدت سپتامبر - آخرین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - آخرین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - کلش رویال - پیشنمایش آخر آپدیت سپتامبر کلش رویال - چالش های معمولی - چالش -

به گفته سوپرسل در حالت اول تورنومنت ها که چالش عادی نام دارد ، با حداقل ۱۲ برد بر حریف میتوانید به جایزه تورنومنت دست پیدا کنید و اگر ۳ بار متوالی شکست بخورید از تورنومنت خارج خواهید شد و جایزه ای دریافت نخواهید کرد.

حالت دوم : چالش کلاسیک

سومین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - پیشنمایش ها - پیشنمایش سوم آپدیت سپتامبر کلش رویال - پیشنمایش سوم آپدیت هیجان کلش رویال - تغییرات سیستم تورنومنت ها - تورنومنت - سیستم جدید تورنومنت ها - آخرین پیشنمایش آپیدت سپتامبر - آخرین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - آخرین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - کلش رویال - پیشنمایش آخر آپدیت سپتامبر کلش رویال - چالش های معمولی - چالش - چالش کلاسیک - چالش های کلاسیک

بر اساس گفته های سوپرسل ، حالت دوم شرکت در تورنومنت ها چالش کلاسیک نام دارد که میتوانید با صرف ۱۰ جم وارد تورنومنت شوید ، ۲هزار گلد و ۱۰۰ کارت جایزه تورنومنت را  حتی اگر در هیچ نبردی در تورنومنت شرکت نکنید به صورت تضمین شده دریافت خواهید نمود

حالت سوم : چالش بزرگ

سومین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - پیشنمایش ها - پیشنمایش سوم آپدیت سپتامبر کلش رویال - پیشنمایش سوم آپدیت هیجان کلش رویال - تغییرات سیستم تورنومنت ها - تورنومنت - سیستم جدید تورنومنت ها - آخرین پیشنمایش آپیدت سپتامبر - آخرین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - آخرین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - کلش رویال - پیشنمایش آخر آپدیت سپتامبر کلش رویال - چالش های معمولی - چالش - چالش کلاسیک - چالش های کلاسیک - چالش بزرگ - چالش های بزرگ

حالت سوم تورنومنت های سوپرسل که چالش بزرگ نام دارد ، به شما این امکان رو میدهد که با صرف ۱۰۰ جم وارد تورنومنت شوید و ۲۲ هزار گلد و ۱۱۰۰ کارت جایزه تورنومنت را  حتی اگر در هیچ نبردی در تورنومنت شرکت نکنید به صورت تضمین شده دریافت خواهید نمود!!

تغییرات تاج ها

ظاهرا به غیر از سیستم تورنومنت ها ، سیستم دریافت تاج ها نیز تغییراتی چشم گیر کرده است ، بطوری که اگر صندوق تاج های شما پر شود یا نزدیک به پر شدن باشد ، تاج های اضافی دریافت شده از نبردها ، برای صندوق تاج بعدی محسوب میشود.

شیوه جدید عضویت در تورنومنت ها

یکی دیگر از تغییرات سیستم تورنومنت ها ، در اولویت قرار گرفتن تورنومنت های کلنی است بدین صورت که اگر شما در کلنی عضو باشید ، ابتدا تورنومنت های برگزار شده در کلن برای شما نشان داده خواهد شد ولی در صورتی که تورنومنت خاصی مدنظر شما هست ، میتوانید نام یا تگ آن را سرچ کنید تا برای شما نمایان شود همچنین شما میتوانید در منوی ساخت تورنومنت تعیین کنید که آیا این تورنومنت فقط برای اعضای کلن خودتان قابل شماهده باشد یا همگانی باشد !!

سومین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - پیشنمایش ها - پیشنمایش سوم آپدیت سپتامبر کلش رویال - پیشنمایش سوم آپدیت هیجان کلش رویال - تغییرات سیستم تورنومنت ها - تورنومنت - سیستم جدید تورنومنت ها - آخرین پیشنمایش آپیدت سپتامبر - آخرین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - آخرین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - کلش رویال - پیشنمایش آخر آپدیت سپتامبر کلش رویال - چالش های معمولی - چالش - چالش کلاسیک - چالش های کلاسیک - چالش بزرگ - چالش های بزرگ

کاهش هزینه ساخت تورنومنت ها

از آنجایی که سیستم تورنومنت ها به کلی عوض شده است بنابراین بدیهی است که هزینه ساخت تورنومنت ها تغییر کرده باشد که در این مورد باید گفت بله !! هزینه ساخت تورنومنت ها کاهش چشم گیری داشته و به حداقل ۱۰۰ جم و حداکثر ۱۰هزار جم تغییر کرده است.

جوایز تورنومنت ها

* تورنومنت ۱۰۰ جمی : ۲۵ کارت – ۱۷۵ گلد – ظرفیت ۵۰ نفر

* تورنومنت ۵۰۰ جمی : ۱۰۰ کارت – ۷۰۰ گلد – ظرفیت ۱۰۰ نفر

* تورنومنت ۲ هزار جمی : ۴۰۰ کارت – ۲۸۰۰ گلد – ظرفیت ۲۰۰ نفر

* تورنومنت ۱۰ هزار جمی : ۲ هزار کارت – ۱۴ هزار گلد – ظرفیت ۱۰۰۰ نفر

تغییرات ظاهری تورنومنت ها

از دیگر تغییرات قابل ملاحضه در تورنومنت ها میتوان به تغییرات گرافیکی و ظاهری منوها و دیگر قسمت های تورنومنت ها اشاره نمود. همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده میکنید ، پنل ساخت و یا شرکت در تورنومنت ها کاملا متحول شده است !!

سومین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - پیشنمایش ها - پیشنمایش سوم آپدیت سپتامبر کلش رویال - پیشنمایش سوم آپدیت هیجان کلش رویال - تغییرات سیستم تورنومنت ها - تورنومنت - سیستم جدید تورنومنت ها - آخرین پیشنمایش آپیدت سپتامبر - آخرین پیشنمایش آپدیت سپتامبر کلش رویال - آخرین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال - کلش رویال - پیشنمایش آخر آپدیت سپتامبر کلش رویال - چالش های معمولی - چالش - چالش کلاسیک - چالش های کلاسیک - چالش بزرگ - چالش های بزرگ - تغییرات گرافیکی کلش رویال - تغییرات ظاهری کلش رویال

برای مشاهده ویدیوی برسی این پیشنمایش + دوبله اختصاصی به این مطلب مراجعه کنید

کانال تلگرامی ما جهت اطلاع از جدیدترین اخبار پیشنمایش ها :

https://telegram.me/iranclashcom

Avatar

امیر نیلچی هستم ، 4 سال از عمر 19 ساله ی خودم رو صرف بازی های آنلاین ازجمله کلش و کلش رویال کردم. بسیار علاقه مند به نویسندگی هستم و سررشته کمی نیز درزمینه برنامه نویسی اندروید دارم.

دیدگاه بگذارید

11 نظر برای "سومین پیشنمایش آپدیت هیجان کلش رویال : سیستم جدید تورنومنت ها"

خبر کردن از
avatar

مرتب سازی :   جدیدترین | قدیمی ترین | محبوب ترین
MaHdI KQZ
Guest
MaHdI KQZ
7 سال و 2 ماه و پیش

خیلی پیچ در پیچ شد |:

محمد
Guest
محمد
7 سال و 2 ماه و پیش

خیلی خیلی ممنون بابت این که سریع و به روز هستید

محمد
Guest
7 سال و 2 ماه و پیش

سلام واسه ورود به تورنمنت باید جم بدیم؟

mohammad
Guest
mohammad
7 سال و 2 ماه و پیش

سلام انتشار کی هست فردا؟؟

جواد
Guest
جواد
7 سال و 2 ماه و پیش

ممنون واقعا سریع اطلاع رسانی کردین??

Sina
Guest
Sina
7 سال و 2 ماه و پیش

کی اپدیت منتشر میشه؟فردا؟

ProClasher
Guest
ProClasher
7 سال و 2 ماه و پیش

این سیستم جدید خیلی پیچیدس اما به مرور زمان یاد میگیریم?
راستی چرا دو تا کارت لجندری و اون کارت نا معلومه مشخص نشدن?

pouriya
Guest
pouriya
7 سال و 2 ماه و پیش

احتمالا فردا پیشنمایش کلش اف کلنز بیاد دیه درسته؟

محمد
Guest
محمد
7 سال و 2 ماه و پیش

سلام میخواستم بدونم اگه بخوام در تورنومنت که سرچ میکنم شرکت کنم باید از کلن بیام بیرون و برم تو اون کلنی که تورنومنت داره ؟

wpDiscuz
.